Polityka jakości


Polityka Jakości firmy polega na produkowaniu wysokiej jakości sprężyn, elementów giętych oraz kształtek z drutu, zgodnie z wymaganiami klientów i dostarczanych w uzgodnionych terminach.
Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników firmy.

 

Cele jakościowe:

  • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.
  • Zwiększenie udziału sprzedaży na rynku.
  • Pozyskanie nowych grup klientów.
  • Utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów .
  • Utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta.

 

Deklaracja Kierownictwa Firmy:

Deklaruję stałe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnienie wymagań klientów, normy ISO 9001:2015 i przepisów prawnych dotyczących działalności firmy
Deklaruję wsparcie dla realizacji celów strategicznych firmy.

 

Wskaźniki dla oceny Polityki Jakości:

Ocena realizacji Polityki Jakości jest dokonywana corocznie na przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością przez Dyrektora Naczelnego w oparciu o wartości wskaźników zawartych w Sprawozdaniu z realizacji procesów.

Dyrektor Naczelny
Mirosław Książek

Mucharz, dnia 09.07.2021 roku/Wyd.2

Copyrights © 2014-2023 All Rights Reserved by „Wyrób Sprężyn Mirosław Książek”