Park maszyn

Firma posiada nowoczesny park maszynowy. Są to automaty, szlifierki, narzędzia pomocnicze niemieckiej firmy Wafios, będącej liderem wśród producentów tego typu obrabiarek. Stale unowocześniając park maszynowy (w roku 2000 została zakupiona nowoczesna zwijarka z głowicą typu NHC-15) przedsiębiorstwo umacnia swoją pozycję na rynku stając się konkurencyjnym wobec innych producentów sprężyn. . Firma posiada bogaty park maszynowy umożliwiający wykonywanie sprężyn o skomplikowanych kształtach. Obrabiarka z przystawką głowicową typu CNC pozwala na wykonywanie sprężyn rozciągowych z zaczepami. Poniżej przedstawiono wyciąg z karty technologiczno- normatywnej, która przedstawia czas wykonania sprężyny typu WS 152530 na w/w obrabiarce (tab. nr 1).

 

Numer operacji Stanowisko Nazwa operacji Czas potrzebny do wykonania 1 szt.
005 Automat Zwijanie i wykonywanie zaczepów 20 s.
010 KTM Kontrola zgodnie z opisem 5 s.
015 Stanowisko obróbki cieplnej Obróbka cieplna (odpuszczanie) 20 min.
Zalecenie: wykonać partię próbną – 25 sztuk S 20 min. 25 s.

 

Nie mając takiej obrabiarki firma byłaby zmuszona wykonywać taką sprężynę w ciągu kilku operacji wykonywanych przez pracowników na przyrządach ręcznych. Wzrastałyby koszty robocizny, wydłużałby się czas wykonania, konieczne byłoby zatrudnienie kilku dodatkowych pracowników.

 

Stosowana przez „Wyrób Sprężyn Mirosław Książek” technologia, skraca czas wykonania sprężyny (dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu), nie powodując obniżenia jakości. Różnice są znaczne (przy ilości 5000 szt. jest to oszczędność w czasie rzędu 65 godzin), uzyskane w ten sposób oszczędności kosztów Firma wykorzystuje zwiększając swe zdolności produkcyjne.

Produkcja certyfikowanych sprężyn skomplikowanych z drutów o wysokiej jakości zmusza do stosowania odpowiedniego oprzyrządowania. Chodzi tu głównie o kołki zwijające, prowadnice, które są wykonywane z węglików spiekanych.

Obróbka cieplna sprężyn polegająca na usuwaniu naprężeń, szlifowanie sprężyn są elementami procesu technologicznego podnoszącego jakość oferowanego produktu. Firma zakupiła 3 piece komorowe wysokiej wydajności, przez co czas operacji obróbki cieplnej znacznie się skrócił. Także szlifierki automatyczne Wafios przyczyniają się znacznie do skrócenia czasu wykonywania operacji szlifowania. Wniosek jest prosty, stosowanie nowoczesnych urządzeń, a co za tym idzie nowoczesnych technologii, w sposób wyraźny przyczynia się do obniżania kosztów zarówno w średnim jak i długim okresie czasu. Nowoczesne, wydajne urządzenia pozwalają być Firmie konkurencyjną i oferować klientom wysoki poziom jakości produktów.

Odpowiednia polityka kosztowa, z uwzględnieniem jednocześnie zapewnienie wysokiego poziomu jakości i fachowości produkowanych wyrobów, powoduje, iż „Wyrób Sprężyn Mirosław Książek” ma ugruntowaną pozycję na rynku producentów sprężyn. Działania kierownictwa w przyszłości będą nakierowane na dalsze poszukiwanie sposobów obniżania kosztów, co będzie procentować, wzmacniając pozycję Firmy na rynku.

Copyrights © 2014-2023 All Rights Reserved by „Wyrób Sprężyn Mirosław Książek”